Login

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση

(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

AQUASYN - Συνεργασία Πανεπιστήμιων και Επιχειρήσεων στον τομέα του Εμφιαλωμένου Νερού

Η Action Synergy ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό και την προώθηση του προγράμματος AQUASYN - Συνεργασία Πανεπιστήμιων και Επιχειρήσεων στον τομέα του Εμφιαλωμένου Νερού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού των επιχειρήσεων εμφιαλωμένου νερού, μέσω μαθημάτων κατάρτισης που ανέπτυξαν τα πανεπιστήμια. Μέσα από αυτά τα μαθήματα κατάρτισης, τα οποία έγιναν με e-learning και με σεμινάρια, τα πανεπιστήμια μετέφεραν και αξιοποίησαν την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει από τις ερευνητικές τους δραστηριότητες.

Ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμφιαλωμένου νερού γνωρίζουν ότι η αποθήκευση ή η εμφιάλωση νερού υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες) μπορεί να είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία, δεν παρέχουν μακροπρόθεσμες λύσεις εξαιτίας της έλλειψης γνώσης στην αντιμετώπιση  σχετικών περιστατικών.

Τα εκπαιδευτικά υλικά αναπτύχθηκαν κατόπιν εκτεταμένης έρευνας αναφορικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων του τομέα και μεταφράστηκαν στις γλώσσες των εταίρων χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Διάφορες μέθοδοι έρευνας υιοθετήθηκαν (desk research, field research - συνεντεύξεις με χρήση ερωτηματολογίων), ενώ οι εταίροι του προγράμματος συνέλλεξαν και εργαστηριακά αποτελέσματα για την ποιότητα του εμφιαλωμένου νερού στις χώρες τους.

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να προωθήσει τη μεταφορά της καινοτομίας από τα πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις. Μέσω της διαδικτυακής πύλης του προγράμματος δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας από τα πανεπιστήμια.

Οι επιχειρήσεις ήταν σε θέση να βλέπουν στο portal όλες τις διαθέσιμες καινοτομίες και να επικοινωνούν άμεσα με τα πανεπιστήμια χρησιμοποιώντας τα online εργαλεία επικοινωνίας.

Στην κοινοπραξία συμμετείχαν 8 οργανισμοί από 6 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) και όλοι οι οργανισμοί / ιδρύματα που είχαν σχέση με αυτόν τον τομέα (πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, ΣΠΕΚ, ερευνητικούς οργανισμούς).

Ο αντίκτυπος από την εφαρμογή του προγράμματος ήταν η σημαντική αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού των επιχειρήσεων του τομέα, γεγονός το οποίο βελτιώνει την ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχουν στον καταναλωτή.