Login

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση

(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης

 

 

Το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης είναι το πιο σημαντικό δημόσιο ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Καταλονία, ικανοποιώντας τις ανάγκες του μεγαλύτερου αριθμού των φοιτητών και την παροχή ευρύτερης και πιο ολοκληρωμένης προσφοράς σε ανώτερα εκπαιδευτικά μαθήματα. Το UB είναι επίσης το κύριο κέντρο της πανεπιστημιακής έρευνας σε επίπεδο κράτους και έχει εξελιχθεί σε ένα ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για την ερευνητική δραστηριότητα, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγει όσο και για τα εξαιρετικά αποτελέσματα αυτών που έχουν επιτευχθεί.

 

Το Ινστιτούτο  Έρευνας Νερού του πανεπιστημίου της Βαρκελώνης είναι μια διεπιστημονική ερευνητική δομή που έχει ως στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και τη μονιμότητα της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων που μελετούν θέματα που σχετίζονται με το νερό, τη διαχείρισή του, τις χρήσεις και την ποιότητα του. ΟικύριοιστόχοιτουΙνστιτούτουείναιοιεξής:

 

- Προώθηση της ενοποίησης των διεπιστημονικών ομάδων στο πλαίσιο του Ινστιτούτου που μπορούν να παρέχουν ταχείες τεχνολογικές λύσεις για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με το νερό.

-  Ενεργή συνεργασία  στη μεταφορά τεχνολογίας της γνώσης που επιτυγχάνεται μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας που αναλαμβάνεται από κοινού με επιχειρήσεις στον τομέα των υδάτων.

- Συνεργασία για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας μέσω της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Η ενσωμάτωση του Ινστιτούτου σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα  μπορεί να συνδέσει τα ευρωπαϊκά δίκτυα, και τη συμμετοχή στην αξιολόγηση και άλλες διαδικασίες που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και  άλλες διοικήσεις.

- Αύξηση και διευκόλυνση της κινητικότητας των ερευνητών και τεχνικών του Ινστιτούτου  και εδραίωση της στελέχωσης και της συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών έρευνας.